Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00

Maui Jim Ho'okipa Reader +2.00

Regular price $275

The Hawaiian word 'ho'okipa,' meaning hospitality, and Maui's Ho'okipa Beach. It's the world's premier windsurfing spot where you can watch the best compete.

G-807-02

Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00
Maui Jim Ho'okipa MJ Sport G-807-02 Reader +2.00